پودر عصاره مالت

وزن :

۲۰کیلوگرم

نوع بسته بندی :

گونی لمینت