پایه شیر

پودر بستنی سیاه با طعم اورئو

پودر بستنی توت فرنگی

پودر بستنی پرپل سوئیت

پودر بستنی فراپاچینو

پودر بستنی طالبی

پودر بستنی شکلاتی

پودر بستنی وانیل

پودر بستنی موز