پودر شربت طالبی

وزن :

۳کیلوگرم

نوع بسته بندی :

فویل سه لایه آلمینیوم

دستورالعمل مصرف :

.یک کیلوگرم از پودر را با هفت لیتر آب مخلوط نموده و استفاده نمایید