پودر شربت آلبالو

وزن :

۳کیلوگرم

نوع بسته بندی :

فویل سه لایه آلومینیوم

دستورالعمل مصرف :

.یک کیلوگرم از پودر را با هشت لیتر آب مخلوط نموده و استفاده نمایید