وایت چاکلت

وزن :

۲کیلوگرم

نوع بسته بندی :

فویل سه لایه آلومینیوم

دستورالعمل مصرف :

.مقدار ۲۵ گرم از پودر را با ۱۵۰ میلی گرم آب داغ مخلوط نموده و میل فرمایید